FSC® CERTIFIKAT

FSC® CERTIFIKAT

Odluka o dugoročnom opredjeljenju za FSC certifikat

Sunčane šume d.o.o su 14. ožujka 2012 godine, certificirale površine šuma kojima gospodare prema FSC shemi, a 14. ožujka 2017 godine produžen je certifikat na još pet godina.

Cilj je FSCa promicanje ekološki odgovornog, društveno korisnog i ekonomski održivog gospodarenja šumama.

Navedeni certifikat dobili smo na razdoblje od 5 godina i tijekom tog perioda podložan je redovitom nadzoru certifikatora.

Odluku o certificiranju šuma prema FSC principima i kriterijima donjeli smo iz razloga što je certificirana šuma vrijednost sama po sebi, i to je potvrda da šumovlasnik pri izvođenju radova propisanih Programom gospodarenja konzultira javnost, smanjuje štete od sječe i poduzima mjere zaštite tla i vodnih resursa, vodi brigu o zaštiti divljih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićuje ekološki osjetljiva staništa, pošuje običajna prava lokalne zajednice i dr.

Dobivanje FSC certifikata za nas kao prvo privatno poduzeće za gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj veliki je uspjeh i potvrda orijentacije Sunčanih šuma prema održivom gospodarenju šumskim resursima koji su nam povjereni na upravljanje.