O PODUZEĆU

Sunčane šume d.o.o.

Sunčane šume d.o.o. za gospodarenje šumama privatno je poduzeće osnovano temeljem izjave o osnivanju 18. siječnja 2010. godine i registrirano 22. siječnja 2010. godine pri Trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem MBS: 030106546, OIB: 17094748620. Poduzeće je započelo sa radom 1. veljače 2010. godine. Sadašnje sjedište nalazi se na adresi Ulica pape Ivana Pavla II br. 4 u Đakovu.

Poduzeće posjeduje licencu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije br. 1200 za gospodarenje šumama i FSC certifikat SA-FM/COC-003082 kojim je utvrđeno da se gospodari šumom i šumskim zemljištem u skladu s međunarodno prihvaćenim standardima, ekološki odgovorno, društveno korisno i ekonomski održivo.

Sunčane šume d.o.o. trenutno imaju 42 zaposlena djelatnika.

Poduzeće gospodari šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Đakovačko-osječke nadbiskupije i šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Ružice Andabak i Izvor upravljanje d.o.o. Prema šumskogospodarskoj podjeli to su gospodarske jedinice:

što ukupno čini površinu od oko 9.700 ha.