O PODUZEĆU

Sunčane šume d.o.o.

za gospodarenje šumama osnovane su na temelju izjave o osnivanju od 18. siječnja 2010. godine te su registrirane pri trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030106546. Poduzeće je započelo sa radom na adresi Kralja Tomislava 33., a od 1. travnja preselilo je na novu adresu Ulica Ivana Pavla II br. 7. u Đakovu. Trenutno imamo 14 zaposlenika od kojih je 1 magistar znanosti, 5 diplomiranih inženjera šumarstva, 7 šumarskih tehničara i 1 ekonomista.

Poduzeće gospodari sa šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Đakovačko-osječke Nadbiskupije koje prema šumskogospodarskoj podjeli pripadaju gospodarskim jedinicama Vuka, Kujnjak-Rakovac-Mačkovac, Breznica i Sjeverni Dilj. Programi gospodarenja kao planovi po kojima se gospodari izrađeni su na razdoblje od 10 godina. Prema važećim planovima trenutna površina šuma i šumskog zemljišta kojima upravljaju Sunčane šume d.o.o. iznosi 8.990,32 ha.

Ukupna drvna zaliha je 2.503.398 m³ ili 278,45 m³/ha. U omjeru smjese hrast kitnjak je zastupljen sa 43%, bukva 28%, grab 15%, lužnjak 5%, cer 4% i ostale vrste 5%.

za gospodarenje šumama osnovane su na temelju izjave o osnivanju od 18. siječnja 2010. godine te su registrirane pri trgovačkom sudu u Osijeku pod brojem 030106546. Poduzeće je započelo sa radom na adresi Kralja Tomislava 33., a od 1. travnja preselilo je na novu adresu Ulica Ivana Pavla II br. 7. u Đakovu. Trenutno imamo 14 zaposlenika od kojih je 1 magistar znanosti, 5 diplomiranih inženjera šumarstva, 7 šumarskih tehničara i 1 ekonomista.

Poduzeće gospodari sa šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu Đakovačko-osječke Nadbiskupije koje prema šumskogospodarskoj podjeli pripadaju gospodarskim jedinicama Vuka, Kujnjak-Rakovac-Mačkovac, Breznica i Sjeverni Dilj. Programi gospodarenja kao planovi po kojima se gospodari izrađeni su na razdoblje od 10 godina. Prema važećim planovima trenutna površina šuma i šumskog zemljišta kojima upravljaju Sunčane šume d.o.o. iznosi 8.990,32 ha.

Godišnjim planom za 2011. godinu predviđena je proizvodnja 55.000 m³ neto drvne mase. U planiranom etatu bukva je zastupljena sa 34%,hrast kitnjak 31%, cer 21%, grab 8% i ostale vrste sa 6%.

Programima gospodarenja uz radove sječe i izrade drvnih sortimenata propisani su i radovi biološke obnove šuma, odnosno radovi kojima se pomaže mladim sastojinama stvaranjem preduvjeta za postizanje cilja gospodarenja te trajne stabilnosti, dobre produktivnosti i mogućnosti kvalitetne prirodne obnove. Planom za 2011 godinu predviđeni su sljedeći radovi:

  • Čišćenje tla od korova te njega ponika kemijski na površini od 146,48 ha.
  • Sjetva žira pod motiku (popunjavanje) na površini od 2,00 ha,
  • Njega pomlatka pod zastorom krošanja na površini od 17,00 ha,
  • Njega pomlatka ručno i kemijski na površini od 23,00 ha,
  • Njega mladika ručno na površini od 21,93 ha,
  • Čuvanje šuma na površini 8.990,32 ha,
  • Doznaka prethodnog prihoda 24.662 m³,
  • Doznaka glavnog prihoda 30.826 m³,
  • Održavanje protupožarnih prosjeka na površini od 38,00 ha.

Sunčane šume gospodare prirodnim resursima na bazi potrajnosti prihoda te održivosti razvoja primjenjujući pravila šumarske struke.