Poduzeću Sunčane šume d.o.o. dodjeljena sredstva iz Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2020

Poduzeću Sunčane šume d.o.o. za gospodarenje šumama 7. kolovoza 2017. godine dodijeljena su sredstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, i Natječaja za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora za ulaganje u poboljšane otpornosti i okolišnih vrijednosti šumskih ekosustava“, tip operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“ u iznosu od 1.910.645,68 kn.

Dodijeljena sredstva koristit će se za konverziju panjača, šikara, šibljaka i drugih degradiranih oblika šumskih sastojina u šumske sastojine visokog uzgojnog oblika na području gospodarske jedinice „Šume Andabak“ i gospodarske jedinice „Vuka-biskupijske šume“. Projekt se provodi prema Planu konverzije koji su izradili zaposlenici poduzeća Sunčane šume d.o.o., a kojim je predviđeno na dijelu površine sadnja sadnica uz korištenje štitnika za sadnice dok je na većoj površini planirana zaštita sadnica podizanjem zaštitne ograde. Projekt konverzije provodit će se na površini od 58,65 ha, a prilikom realizacije planirano je podići 9 km zaštitne ograde, posaditi 353 750 sadnica, te postaviti 16 300 štitnika za sadnice.

Projekt je do danas u potpunosti realiziran na površini od 17,03 ha dok su na ostaloj površini napravljene pripremne radnje.

Završetkom projekta planirano je povećati kvalitetu drvne zalihe te stabilnost i ekološku vrijednost navedenih sastojina.

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Tvrtka/naziv: SUNČANE ŠUME d.o.o. za gopodarenje šumama
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II br. 4 31400 Đakovo
MBS: 030106546
OIB: 17094748620
Žiro račun: 2360000-1102125140
Tel: 031/814-631
Fax: 031/812-308
E-mail: info@suncane-sume.hr
Uprava: Leonard Kereta – direktor