Prva aukcija drvnih sortimenata iz privatnih šuma jednog ponuditelja

Sunčane šume su dana 13. listopada 2021. godine organizirale prvu aukciju drvnih sortimenata iz privatnih šuma jednog ponuditelja. Predmeti aukcije bili su drvni sortimenti-trupci izloženi na aukcijskom poligonu koji se nalazi u sklopu lovačke kuće u Mandićevcu. Aukcija je organizirana na način da su svi predmeti aukcije fotografirani te su njihove fotografije sa podacima o svakom trupcu posebno, objavljene na web stranici aukcija.suncane-sume.hr. Ponuditelji su mogli na navedenoj stranici pogledati karticu svakog trupca te dodatno 12. i 13. listopada 2021. godine posjetiti aukcijski poligon s izloženim drvnim sortimentima.

Na aukciju drvnih sortimenata javilo se devet zainteresiranih ponuditelja iz Hrvatske, Austrije, Mađarske, Slovenije te Bosne i Hercegovine. Uz zaiteresirane ponuditelje aukciji su još prisustvovali i zainteresirani promatrači, članovi drvnoprerađivačkog sektora i privatni šumoposjednici. Aukciju je kao pozitivan primjer prodaje drvnih sortimenata iz privatnih šuma te kao  smjer u kojem bi trebalo krenuti prepoznala i predsjednica hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije gđa Silvija Zec koja je svojim dolaskom podržala ovaj oblik prodaje.

Prije otvaranja ponuda uzvanicima se obratio direktor poduzeća Sunčane šume d.o.o. gosp. Leonard Kereta koji je sa nekoliko riječi poželio svima dobrodošlicu te upoznao uzvanike sa procedurom licitacije.

Transparentnost otvaranja ponuda osigurana je projekcijom unošenja ponude na velikom platnu gdje su svi zainteresirani mogli pratiti kretanje ponuđenih iznosa za svaki predmet aukcije.

Završetkom aukcije gosp Leonard Kereta uputio je posjetiteljima nekoliko za završnih riječi. Izrazio je zadovoljstvo postignutim uspjehom prve privatne aukcije drvnih sortimenata iz privatnih šuma jednog ponuditelja, zahvalio se kupcima koji su licitirali za ponuđene sortimenta i drugim uzvanicima koji su uvečali ovaj događaj, te izrazio nadu da će se ovakav oblik prodaje ustaliti u šumarskoj praksi uz poziv zainteresiranima da se odazovu na buduće aukcije koje će organizirati Sunčane šume d.o.o..

Podijeli:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
Share on linkedin
LinkedIn
Tvrtka/naziv: SUNČANE ŠUME d.o.o. za gopodarenje šumama
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II br. 4 31400 Đakovo
MBS: 030106546
OIB: 17094748620
Žiro račun: 2360000-1102125140
Tel: 031/814-631
Fax: 031/812-308
E-mail: info@suncane-sume.hr
Uprava: Leonard Kereta – direktor