Djelatnosti

Pozivamo sve zainteresirane na javno predstavljanje programa gospodarenja za G.J. Vuka-biskupijske šume i G.J. Šume Andabak.

Javni uvid u Programe gospodarenja moguć je od 9.5.2016. godine do 16.05.2016. godine u prostorijama poduzeća Sunčane šume d.o.o., Ulica pape Ivana Pavla II br.4, u Đakovu

 

Javna rasprava održati će se 16.05.2016. godine od 11:00 sati u prostorijama poduzeća Sunčane šume d.o.o.

 

http://www.savjetodavna.hr/vijesti/4/4729/javno-predstavljanje-programa-gospodarenja-u-osjecko-baranjskoj-zupaniji/

 

 

O poduzeću

Tvrtka/naziv: SUNČANE ŠUME d.o.o.
za gopodarenje šumama
Adresa: Ulica pape Ivana Pavla II br. 4 
31400 Đakovo
MBS: 030106546
OIB: 17094748620
Žiro račun: 2360000-1102125140
Tel: 031/814-631
Fax: 031/812-308
E-mail: info@suncane-sume.hr
Uprava: Leonard Kereta – direktor